Nggak Tahan ‘Diitik-itik’, Akhirnya Tjutjuk Ungkap Semua Masa Lalunya